Christer och jag ….

Christer Halfvarsson och jag har ett litet samarbete nu när jag skriver. Jag skickar honom delar av vad jag skriver, sedan läser han igenom och kommer med idéer om vad som kan eventuellt tilläggas eller ändras. Det är givande för mig, för ibland har han bra sätt att få till en konversation så den blir…