Marknadsföring …

Marknadsföring är svårt, det gäller att hitta en bra lösning för varje tillfälle. Hur når man rätt målgrupp på ett effektivt sätt utan att det kostar för mycket. Och hur skall den utformas för att attrahera bäst, det är svåra frågor. Det får vi brottas med inför varje event vi gör, vare sig det är…