Abonnemangsbyte …

Man skall se över sina abonnemang på telefoner o.dyl. Man blir lätt bekväm och bara betalar och låter det vara som det alltid varit. Vi har haft två abonnemang hos Telia i 15- 20 år och bara låtit det tugga på, men nu så har jag kollat upp det och fått ner våra kostnader till…